A sitch in time: Future

Цел на играта: минавайте нивата и събирайте бонуси. Контроли: Със стрелките.С ентър стреляте.