Chicken Wings

Цел на играта: Не се блъскай в нещата и събирай бонусите Контроли: стрелки