Clever Clover

Цел на играта: Изчистете детелинките в еднакъв цвят. Контроли: С мишката.