Festival Days Sim Date

Цел на играта: Целта в тази забавна dating симулация е момичето да си намери гадже преди да е започнал училищният фестивал. Може да си изберете Контроли: МИШКА