Finders Keepers Expert

Цел на играта: Извадете богатствата от морето… Контроли: мишка 🙂