Hannah Montana Trivia

Цел на играта: Отговаряй на въпросите. Контроли: Мишка