Jony Quest super hero

Цел на играта: Помогнете на Jony Quest да избие механичните животни. Контроли: мишка.